Návrat mladomanželských pôžičiek

Hovorilo sa o nich stále častejšie. Spomienky na ich fungovanie v praxi vyvolávali priam až nostalgiu. Viac už ale nemusia, pretože po dlhých rokoch odmlky sa vracajú späť na scénu.

Bol to rok 1989, kedy rozpad socialistického režimu poslal do zabudnutia viaceré ekonomické nástroje vtedajšej politiky. Rýchly koniec čakal aj mladomanželské pôžičky, ktoré pomáhali s výhodnejším financovaním bývania tisíckam čerstvo zosobášených párov. Po 30 rokoch ale vstávajú z popola a v rámci novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) zažijú veľké znovuzrodenie.


Mladomanželské pôžičky po novom

Kto by očakával presnú „repliku“ socialistických pôžičiek, ten bude asi sklamaný. Myšlienka dopriať mladým zosobášeným ľuďom výhodnejšie financovanie bývania zo strany štátu síce ostáva rovnaká, no konkrétne kritériá a možnosti získania podpory sú prispôsobené súčasnej dobe.


Podmienky získania štátnej podpory:

  • vek obidvoch mladomanželov do 35 rokov
  • podanie žiadosti najneskôr 1 rok po sobáši
  • príjem mladomanželov nesmie presiahnuť 2,6-násobok priemernej mzdy
  • peniaze z pôžičky musia byť využité na kúpu či renováciu nehnuteľnosti


Čo žiadateľom štát ponúkne

  • štátny úver v maximálnej výške 15 000 € na 15 rokov
  • ročná úroková sadzba vo výške 1% fixovaná počas celej doby úeru
  • pri narodení jedného dieťaťa sa z istiny úveru odráta suma 2000 €
  • odpustenie časti úveru platí až na 3 deti t.j. až do výšky 6000 €


Staršie ročníky sa zhodujú, že mladomanželské pôžičky ako nástroj podpory bývania nemal nikdy zaniknúť. Niečo podobné si možno myslia aj zákonodarcovia, ktorí ich opäť vracajú na scénu, aj keď v trochu upravenej verzii. To, či ide o správny krok a či sa budú tešiť rovnakej popularite, to zistíme najskôr po 1. júli, kedy majú oficiálne vstúpiť do platnosti.


Viac o podmienkach poskytovania mladomanželských pôžičiek sa už čoskoro dozviete priamo na stránkach ŠFRB (www.sfrb.sk).