Všeobecné podmienky sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností

Aktuálna verzia Všeobecných podmienok sprostredkovania, upravujúcich práva a povinnosti sprostredkovateľa a záujemcu o služby sprostredkovania predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností, schválené Realitnou úniou Slovenskej republiky : www.realitnaunia.sk/vps