3. výzva na predkladanie žiadostí o príspevok na domy s takmer nulovou potrebou energie vyhlásená

Program štátnej podpory zvyšovania úspory a šetrnosti rodinných domov pokračuje. Po novom sú znovu na rade dotácie na domy s takmer nulovou potrebou energie. O tie bude možné žiadať na základe ďalšej, v poradí už 3. výzvy.  

 

Štátny príspevok do výšky 8000 € budú môcť získať ďalší majitelia domov s takmer nulovou potrebou energie. Udeje sa tak už o niekoľko týždňov. Ministerstvo dopravy a výstavby SR totiž vyhlásilo ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na financovanie tohto účelu. Ten bude schvaľovaný za rovnakých podmienok ako v 2 predchádzajúcich kolách.

 

Podmienky na získanie príspevku:

- žiadateľom môže byť iba fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku

- dotáciou je možné financovať iba domy s podlahovou plochou do 200 m²

- povolené je iba financovanie domov skolaudovaných najskôr v roku 2018

 

Príjem žiadostí začne 16. novembra

V rámci nasledujúceho kola bude môcť získať príspevok 160 žiadateľov, ktorí splnia všetky podmienky a elektronicky odošlú žiadosť s požadovanými dokumentmi. Čas na ich prípravu majú do 16. novembra, kedy bude príjem žiadostí spustený, pričom trvať môže najneskôr do 30. novembra. Vzhľadom na vysoký záujem v minulých kolách sa však predpokladá, že kolo bude uzatvorené veľmi rýchlo, a to naplnením maximálneho počtu prijatých 160 žiadostí.  

 

Všetky informácie o dotácii, podmienkach jej získania aj o podávaní žiadostí sú na stránke www.byvajteusporne.sk.